PROBLEMER OG SMERTER I KJEVELEDD OG MUSKLER

Bittskinne

En bittskinne brukes i behandlingen av kjeveledds- og tyggemuskelbesvær. Skinnen er ment å avlaste kjeveleddene og føre til avslapning i tyggemusklene. Dessuten vil den kunne beskytte mot uheldig tannslitasje.

Tannlegen gjør en grundig undersøkelse av kjeveledd, tenner og muskler før det bestemmes om bittskinne skal produseres.

Avspenningsøvelser kan ha positiv effekt på funksjon og smerte ved smerter. Ved akutte inflammatoriske tilstander som ved akutt artritt bør øvelser unngås

Bruk

I utgangspunktet er skinnen et midlertidig tiltak (noen uker). Det er derimot ingen ting i veien for at den kan bli et mer permanent hjelpemiddel. Vanligvis benyttes skinnen bare om natten, men i enkelte tilfeller kan den også brukes på dagen.

Store tannskader på grunn av tanngnissing kan gi rett til refusjon fra Helfo. Smerter i tyggemuskulatur og sykdom i kjeveledd som følge av tanngnissing gir også rett til refusjon fra Helfo. Du behøver ikke å legge ut for kostnader som vil bli refundert, dette går direkte mellom oss og Helfo.