TANNKJØTTSYKDOM

Tannkjøttbetennelse

Profesonell behandling av periodontitt tar først og fremst sikte på å stoppe utviklingen av sykdommen. Generelt vil det festet som er tapt, ikke kunne gjenvinnes.

Tannlege/tannpleier gir deg først instruksjon i hvordan du selv skal foreta det daglige renholdet av tennene. Deretter foretar de (ofte med bedøvelse) en grundig rengjøring under tannkjøttet rundt alle angrepne tenner.

Tannkjøttkirurgi

Dersom tapet av tannfeste er omfattende på én eller flere tenner og resultatet av den første rensingen ikke gir akseptabelt resultat, kan kirurgisk behandling være nødvendig.

Hensikten er å skaffe god oversikt over roten, slik at det er mulig å
fjerne både bakteriebelegg og tannstein. Som regel er operasjonen et beskjedent inngrep med bare mindre ubehag etterpå.