TANNKJØTTSYKDOM

Tannkjøttsykdom

Profesonell behandling av tannkjøttsykdom (pyrea) tar først og fremst sikte på å stoppe utviklingen av sykdommen. Generelt vil det festet som er tapt, ikke kunne gjenvinnes. 

TanTannlege/tannpleier gir deg først instruksjon i hvordan du selv skal foreta det daglige renholdet av tennene for å forebygge at sykdommen utvikler seg. Deretter behandler de (ofte med bedøvelse) en grundig rengjøring under tannkjøttet rundt alle angrepne tenner.

Tannkjøttet blør når du ikke har fjernet bakteriene på tennene godt nok. Da blir det en betennelse i tannkjøttet. Ved å pusse tenner godt to ganger om dagen og bruke tanntråd, kan du bli kvitt blødningen. En lett blødning som forsvinner ved godt renhold har ikke nødvendigvis utviklet seg til tannkjøttsykdom.

Du kan ha tannkjøttsykdom uten å vite det. Hos de aller fleste utvikler tannkjøttsykdom seg over tid uten noen form for smerter. Dersom man ikke jevnlig går på årskontroll, kan sykdommen oppdages unødvendig sent. Tannkjøttsykdom fører til at tennene løsner og at tannkjøttet trekker seg tilbake. 

Uten behandling av tannkjøttsykdom og god egeninnsats, vil tennene løsne over tid. Tannkjøttbehandling kan være arvelig, men trenger ikke nødvendigvis å være det. 

Vi anbefaler alle å lese artikkelen: Odd Carsten Koldsland har skrevet om tannkjøttsykdom her!

Tannkjøttkirurgi

Dersom tapet av tannfeste er omfattende på én eller flere tenner og resultatet av den første rensingen ikke gir akseptabelt resultat, kan kirurgisk behandling være nødvendig.

Hensikten er å skaffe god oversikt over roten, slik at det er mulig å
fjerne både bakteriebelegg og tannstein. Som regel er operasjonen et beskjedent inngrep med bare mindre ubehag etterpå.

Våre tannleger og tannpleier  i Sarpsborg på Tannkontoret utfører all type behandling av tannkjøttsykdom og tannkjøttkirurgi. Vi samarbeider også med dyktige tannkjøttspesialister i Østfold.

Tannkjøttsykdom dekkes delvis av Helfo, du betaler en egenandel. Etterhvert vil du få et frikort når du har blitt behandlet for 2460 kr (pr 2021). Da vil egenandelen din bli mindre.