ROTFYLLING

Når pulpa (nerven) er sterkt skadet eller død, er det nødvendig å foreta rotbehandling for å bevare tannen.

Hvis nerven er betent men levende, får du lokal- bedøvelse før behandlingen starter, og du vil i de aller fleste tilfeller ikke kjenne noe. Er nerven død, er det ofte ikke nødvendig med bedøvelse.

Tannlegen borer så gjennom tannkronen til nerven og renser rotkanalene grundig, slik at alt vev blir fjernet. Det kan være fra 1-5 nervekanaler i en tann.

Denne typen smerter vil ofte kunne føre til behov for akutt tannlegetime.  Tannlegene våre i Sarpsborg har god erfaring med å behandle akutte tannsmerter.

Rotspissamputasjon

I visse tilfeller kan ikke tannlegen utføre en tilfredsstillende rotbehandling. Det kan bl.a. skyldes at rotkanalen er bøyd eller forkalket, slik
at det er vanskelig å komme til og få renset den godt nok. I slike tilfeller blir det gjerne nødvendig med en liten operasjon for å fjerne betennelsen, en såkalt rotspissamputasjon.

Spesialisten gjør et lite snitt i tannkjøttet ditt og bretter det til side for å komme til på rotspissen. Deretter tar han bort rotspissen slik at årsaken til smertene dine forsvinner. Du får noen få sting som fjernes etter ca en uke. God lokalbedøvelse sørger for at du ikke kjenner noen ting under inngrepet.