Skal NAV betale behandlingen din er du hjertelig velkommen til oss.

Dersom du skal ha kostnadsoverslag til NAV gjelder følgende regler:

  1. Du må ha en saksbehandler som har sagt at det er ok å søke om kostnadsoverslag.
  2. Du må betale første timen selv 1500 kr (undersøkelse, bilder, papirarbeid). Beløpet kan bli høyere dersom vi må bruke ekstra utstyr.
  3. Skal NAV betale første timen, må de har bekreftet dette direkte til oss via mail eller pr telefon før timen.
  4. Flyktninger betaler aldri første timen selv. Det gjør NAV. Helsesøster/Tannkontoret bestiller tolk.
  5. Vi sender søknaden for deg, du får svar i Digipost eller pr brev fra NAV.
  6. Ikke-møtt gebyr må dekkes av pasienten selv, og må betales før ny time settes opp.

Det er viktig å være obs på at det kun er helt nødvendig behandling som dekkes av NAV, det betyr at bleking, rotfylling av tenner langt bak som man kan klare seg uten og tannkjøttbehandling er eksempler på behandling NAV som regel ikke dekker.

NAV ønsker at behandlingen skal gjennomføres innen en viss tid, går det over denne tiden pga mange flyttinger av timer eller ikke-møtt kan du risikere å miste støtten.

Tannkontoret utfører ingen behandlinger som ikke er godkjent av NAV. Oppstår det behov for akutt behandling underveis, må du kontakte NAV som gir oss tilbakemelding på om de dekker akutt eller ikke. De kan ringe oss på 69115980 eller sende oss mail til post@tannkontoret.no