HELFO refusjon for tannbehandling

HELFO – stønad til tannbehandling

I Norge har man krav på gratis tannbehandling ut året man fyller 18. De neste 2 årene får man 75% rabatt om man går til offentlig tannklinikk. Deretter får man 50% til man fyller 22 år. Etter dette må man som hovedregel dekke utgiftene til tannbehandling selv. Det finnes likevel enkelte tilstander og diagnoser som utløser støtte til tannbehandling via folketrygden.

Dersom du lurer på om man oppfyller krav for HELFO refusjon for tannbehandling, spør en av tannlegene våre på Tannkontoret. Det er tannlegen som vurderer om vilkårene for støtte til tannbehandling er oppfylt, men det kan også være behov for dokumentasjon fra lege eller annen relevant spesialist for at refusjonen skal gjelde.

HELFO gir refusjon for tannbehandling etter fastsatte takster. Vær oppmerksom på at tannlegens pris oftest er høyere enn folketrygdens takster, og at det da blir et mellomlegg som man alltid må betale selv.

Tannlegene våre hjelper deg gjerne dersom du skulle trenge mer informasjon om HELFO. Du kan også lese mer om HELFO og tannhelse her:

Takster for tannbehandling