Skal Helfo betale?

Tannbehandlingen må være medisinsk nødvendig for å utløse rett til stønad fra folketrygden. For å bedømme om du er berettiget refusjon, må du komme til konsultasjon hos en tannlege. Der vil du få et kostnadsoverslag med oversikt over refusjonsbeløpet og din egenandel...