MIDLERTIDIG FYLLING

Dersom et hull er svært dypt, er det fare for gjennomslag til nerven når hullet renses. For å prøve å unngå dette, kan man forsøke midlertidig tannfylling. Tannlegen vil da i første omgang rense hullet nesten rent og tette det med en midlertidig tannfylling.

Den midlertidige tannfyllingen legger til rette for at nerven kan “trekke seg sammen”.

På denne måten dannes en tykkere vegg mellom pulpa og det gjenstående kariesangrepet. Siden fjerner man den midlertidige tannfyllingen, renser helt rent og legger en permanent fylling. Det er vanlig å vente 3-12 måneder før den permanente fyllingen legges.

Midlertidig tannfylling kan også være aktuelt for å se an om tannsmerter forsvinner.
Vi legger også en midlertidig fylling etter første runde med rotfylling.

Viktig!: 

  • Den midlertidige fyllingen er først myk og blir gradvis sterkere. Det er derfor viktig at man i starten lar tannfyllingen være i ro og venter ca. 1 time før man spiser.
  • En midlertidig fylling blir aldri så sterk som en vanlig tannfylling. Vær derfor noe forsiktig ved tygging. Ta kontakt dersom større biter knekker av den midlertidige fyllingen. Tannen rundt den midlertidige fyllingen er svekket. Ta kontakt dersom noe av tannen faller av.
  • Ikke bruk tannstikker eller tanntråd i området ved den midlertidige tannfyllingen. Puss ellers tennene som normalt.