Melketenner:

Et komplett melketannsett har 20 tenner. De første tennene som bryter frem er vanligvis forten­nene i underkjeven. Dette skjer som regel når barnet er 6-8 måneder gammelt. De siste melketen­nene som kommer er de bakerste jekslene i overkjeven. Dette skjer ved 2 1/2 års alder. Se skjema (fig. 1) for mer fullstendig oversikt over frembrudd av melketenner.

Tallene i frembrudds-skjemaet er gjennomsnittstall. Det er derfor viktig å huske på at tidspunktet for frembrudd kan variere med flere måneder og mye er innenfor «normalen».

Permanente tenner:

Når de permanente (voksne) tennene utvikler seg, løser de opp røttene til melketennene. Dette gjør at melketennene løsner og faller ut. Det er som regel fortennene i underkjeven barnet mister først. Dette skjer slik at de permanente fortennene kommer frem i 5-6 års alder. Omtrent på samme tid vil 6-årsjekslene bryte frem. De siste melketennene som felles er som regel de bakerste jekslene i overkjeven. Se skjema (fig. 2) for mer fullstendig oversikt over frembrudd av permanente tenner.

Som for melketenner kan tidspunktet for frembrudd variere med flere måneder og også her er mye innenfor «normalen».