Det er mange spørsmål som går igjen i tannlegestolen – her har vi samlet informasjon om 16 tema…

Visdomstenner

Visdomstennene er de tennene som bryter frem sist, vanligvis i 18-24 års alder...

Les mer

Ising – Børsteskader

Mange er i perioder plaget med ising i tennene. Her følger gode råd...

Les mer

Syreskader

Syreskader på tennene er et økende problem i dagens samfunn. Kostholdet har endret seg, og både...

Les mer

Tanngnissing

Tanngnissing er et relativt vanlig problem. Man regner med at om lag 5 prosent...

Les mer

Tannfraktur

I tenner med store fyllinger, er tannsubstansen rundt fyllingen svekket...

Les mer

Infraksjoner

En infraksjon vil si det samme som et ufullstendig brudd eller en sprekkdannelse...

Les mer

Renhold av tennene

For å unngå problemer med tenner og tannkjøtt, er det viktig med et fornuftig kosthold og godt renhold...

Les mer

Dårlig ånde

Dårlig ånde kan ha flere årsaker, men skyldes ofte forhold i munnhulen...

Les mer

Munntørrhet

Dersom spyttkjertlene produserer for lite spytt, vil man kunne oppleve dette som munntørrhet...

Les mer

Kjeveleddsproblemer

Mange pasienter, og da særlig kvinner, opplever at de får problemer med kjeveleddene...

Les mer

Herpes munnsår

Forkjølelsessår forårsakes av et virus (herpes simplex virus type 1). Sårene starter med kløe og prikking...

Les mer

After

After (munnskold) er små, smertefulle sår som opptrer i munnhulen. Sårene er runde...

Les mer

Røyking

Det er liten tvil om at røyking er helseskadelig og jo mer man røyker, dess større kan konsekvensene bli...

Les mer

Snus

De senere årene har antall røykere blitt redusert i Norge. Samtidig har man sett en kraftig økning i snusbruken...

Les mer

Amalgam

Fra 1.1.2008 ble det her i landet innført totalforbud mot amalgam som tannfyllingsmateriale...

Les mer

Snorking og søvnapné

Snorking er relativt vanlig og mer utbredt blant menn enn blant kvinner...

Les mer